Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
24. května 2024 ..:: Libri di Testo 2010-2011 ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Scuola per l'Europa se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Scuola per l'Europa a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Scuola per l'Europa souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Scuola per l'Europa shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Scuola per l'Europa také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Scuola per l'Europa automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Scuola per l'Europa využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Scuola per l'Europa.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Scuola per l'Europa, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Scuola per l'Europa nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Scuola per l'Europa doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Scuola per l'Europa. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Scuola per l'Europa nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Scuola per l'Europa a rodinu webů Scuola per l'Europa.

Použití osobních informací

Scuola per l'Europa shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Scuola per l'Europa a k poskytování služeb, o které jste požádali. Scuola per l'Europa také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Scuola per l'Europa a jeho přidružených částí. Scuola per l'Europa vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Scuola per l'Europa neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Scuola per l'Europa Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Scuola per l'Europa může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Scuola per l'Europa a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Scuola per l'Europa nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Scuola per l'Europa udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Scuola per l'Europa za účelem zjištění, jaké služby Scuola per l'Europa jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Scuola per l'Europa, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Scuola per l'Europa prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Scuola per l'Europa nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Scuola per l'Europa a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Scuola per l'Europa nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Scuola per l'Europa používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Scuola per l'Europa nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Scuola per l'Europa, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Scuola per l'Europa nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Scuola per l'Europa zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Scuola per l'Europa uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Scuola per l'Europa vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Scuola per l'Europa nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Scuola per l'Europa na adrese f.marangi@scuolaperleuropa.eu. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation